29 Nisan 2011

Molar kütle

Fizik
Fizik

Molar kütle

Bir elementin 1 molünün kütlesi, o elementin atomik kütlesinin gram olarak ifadesidir. Örneğin 1 mol demir, ki 6,022137×1023 tane demir atomu içermektedir molar kütlesi 55,85

g/mol dür.

Dolayısı ile molar kütlesini bildiğimiz bir maddeyi oluşturan atomların her birinin kütlesini bulabiliriz.

matom=molar kütle/NA

Buna göre bir demir atomunun kütlesini (demirin molar kütlesi 55,85 g/mol) bulmaya çalışırsak:

mFe=(55,85 g/mol)/ (6,022137×1023 atom/mol)=9,28×1023 g/atom olarak buluruz.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...