20 Kasım 2020

Morbidite Nedir?

Sağlık
Sağlık

İyilik hali dışında olduğu düşünülen herhangi bir fiziksel veya psikolojik durum; hastalık.
Bkz. İnsidans, Prevalans

En sık kullanılan morbidite ölçütleri insidans ve prevalanstır.

Morbidite

Share

You may also like...