Başlangıç » Nedir » Muafiyet (Excess) nedir?

Muafiyet (Excess) nedir?

Posted by: Ne Nedir 16 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Muafiyet (Excess) nedir? Sigortacılık
Sigortalının hasarın bir kısmına katılmasıdır. Sigortacının sorumluluğu, sigortalı tarafından karşılanması öngörülen miktar aşıldıktan sonra başlamaktadır. Hasar halinde sigortalıya belli bir meblağın ödenmemesi anlamına gelen bu uygulamada, primler de muafiyetsiz sigortaya oranla daha düşük belirlenir. Belirlenen muafiyet rakamına kadar olan hasarların ödenmediği, yalnız geçen meblağın ödendiği muafiyete tenzili muafiyet; belirlenen muafiyet rakamına kadar olan hasarların ödenmediği, geçen hasarların ise kesintisiz ödendiği muafiyet türüne ise entegral muafiyet denir. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre belirlenmiş bir limite kadar sedan şirketin sorumluluğunda olan hasarlar, bu limit aşıldıktan sonra, reasürörün sorumluluğunda olan hasarlar, reasürörün sorumluluğuna girmektedir.
Kaynak: Sigorta Terimleri Sözlüğü, Ozmusul Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 10/05/2010.


2010-05-16