Başlangıç » Nedir » Mübadele ve Bölüşüm nedir?

Mübadele ve Bölüşüm nedir?

Posted by: Ne Nedir 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Mübadele ve Bölüşüm nedir? Ekonomi
“Bir mal veya hizmetin başka bir mal ve hizmet ile değiştirilmesine” ekonomi ilminde “mübadele” denir. Başkası için üretimde bulunulan bir üretim düzeninde elde edilen ürünlerin paylaşılması kaçınılmaz olmaktadır. İşte, bir toplumda belirli bir sürede yaratılan gelirin, üretime katkıda bulunan kimseler arasında paylaşılmasına “gelir bölüşümü” adı verilir.
Kaynak: Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Yönetim Ekonomisi Ders Notları”2010-02-20