Başlangıç » Nedir » Mücavir Alan nedir?

Mücavir Alan nedir?

Posted by: Ne Nedir 10 Eylül 2011 Yorum Yaz

Mücavir Alan nedir? Organizasyon Yöneticilik
Bir kentsel yerleşmenin belediye sınırları dışında olmakla birlikte yerleşimin gelecekteki gelişmesi bakımından gerekli görülen ve imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş alanlardır.
Kaynak: Mevzuat.adalet.gov.tr adresinde “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” (06/01/1998 – 23222 S. R.G. Yön./1. md) sayfasından derlenmiştir (Erişim Tarihi: 11/06/2011).2011-09-10