Başlangıç » Nedir » Mükerrer Sigorta (Reasurance – Reinsurance) nedir?

Mükerrer Sigorta (Reasurance – Reinsurance) nedir?

Posted by: Ne Nedir 16 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Mükerrer Sigorta (Reasurance – Reinsurance) nedir? Sigortacılık
Sigorta şirketinin üstlendiği risklerin bir kısmını ülke içindeki veya dışındaki başka sigorta şirketlerine devretmesidir. Bir başka deyişle; sigorta edilmiş riskin belli bir kısmı veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketlerine, tek başlarına yüklenmeleri mali açıdan mümkün olmayan riskleri, sigortalama imkanı vermektedir ve bu yönüyle, sigortacı ile reasürörün dayanışmasını temsil etmektedir. Birtakım mali ölçüler esas alınarak, branş esasıyla tespit edilen saklama payları, sedan şirketin risk üzerindeki sorumluluk miktarını göstermekte; aşan kısımlar ise, çeşitli reasürans anlaşmalarıyla reasürans şirketlerine devredilmektedir. Sedan şirket, sigortalıdan toplamış olduğu primlerin ve sigortalıya ödemiş olduğu hasarların belirli bir kısmını, değişik tekniklere göre yapılmış reasürans anlaşmaları vasıtasıyla, reasürans şirketine yansıtır. Ancak, sedan şirket ile reasürör arasındaki risk transferi işlemi, yıllık anlaşmalar olmaksızın da yapılabilmekte; sedan şirket, her bir risk için. İhtiyari olarak, reasüröre müracaat edebilmektedir. Reasürans, sigorta şirketi ile reasürör arasındaki iç sözleşme olup, sigortalının hak ve yetkilerini etkilemez.
Kaynak: Sigorta Terimleri Sözlüğü, Ozmusul Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 10/05/2010.2010-05-16