Başlangıç » Nedir » Mülkiyetlerine göre hastaneler nelerdir?

Mülkiyetlerine göre hastaneler nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 23 Nisan 2010 Yorum Yaz

Mülkiyetlerine göre hastaneler nelerdir? Tıp
Mülkiyetlerine göre diğer bir deyişle finansal kaynakların türüne göre sınıflandırılma, başka bir sınıflandırılma türüdür. Burada hastanenin mülkiyetinin kurum ve kuruluşlara ait olduğuna veya kurum ve kuruluşların niteliğine göre sınıflandırma yapılmaktadır. Bu noktadan hareket edildiğinde Türkiye’deki hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na, Sosyal Sigortalar Kurumu’na, kamu iktisadi kuruluşlarına, tıp fakültelerine, belediyelere, yabancılara, azınlıklara, derneklere, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dışındaki bakanlıklara ve özel kesime ait hastaneler olarak sınıflandırılabilmektedir:
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.2010-04-23