Başlangıç » Nedir » Müspet (Fen) ilimleri alanında yetişmiş alimler kimlerdir?

Müspet (Fen) ilimleri alanında yetişmiş alimler kimlerdir?

Posted by: Sedat Aslan 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Müspet (Fen) ilimleri alanında yetişmiş alimler kimlerdir? İlahiyat
Harezmî; İlk büyük Müslüman Matematikçidir. Türkistan'da dünyaya gelmiştir. Matematiğin yanında astronomi, coğrafya ve takvim konularında da orijinal buluşları vardır. Harezmî Latin dünyasında Algorismus adıyla tanınır. Cebir diye adlandırılan Matematik dalı da onun tarafından yazılmış olan bir kitabın başlığındaki el-cebr kelimesinden gelmektedir.
Biruni; Harzem'in Kas kasabasında doğmuştur. Fizik, matematik, astronomi, tarih, coğrafya, eczacılık, gibi dallarda eserler vermiştir. Ünlü bilim tarihçisi Sartoy onun yaşadığı asra Biruni asrı adını vermiştir. Biruni'nin bilime pek çok katkıları olmuştur.
Uluğ Bey; Bu ünlü Türk bilgini Semerkant'ta bir rasathane kurdu ve ansiklopedik tarzda önemli bir eser hazırladı. Uluğ Bey eski astronomi ile modern astronomi arasında bir halka sayılır. Uluğ Bey birçok Türk bilgininin yetişmesine yardımcı olmuştur.
Ali Kuşcu; Fatih Sultan Mehmet döneminin gözde bilim adamlarından birisidir. Uluğ Beyin öğrencisidir. “Uluğ Bey Zici” diye adlandırılan cetveller üzerinde bir açıklama (şerh) yazdı. Bu açıklama Zic'deki sav (tez) başlarının ispatını yüksek matematikle yaptığı için büyük önem taşımaktadır.
Türkler İslam inancını sanat eserlerinde somutlaştırmış, sanatla İslam'ı kaynaştırmalardır. İslam sanatlarında, sonsuzluk ifade eden girift çizgiler, soyut kavramlar kullanmışlardır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (Hazırlayan: İlhami SAZAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


2010-07-12