Başlangıç » Nedir » Mutabakatlı Poliçe (Agreed Value / Valued Policy) nedir?

Mutabakatlı Poliçe (Agreed Value / Valued Policy) nedir?

Posted by: Ne Nedir 16 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Mutabakatlı Poliçe (Agreed Value / Valued Policy) nedir? Sigortacılık
Sigorta sözleşmesinin tarafları olan sigortalı ile sigortacı tarafından, üzerinde mutabık kalınmış, tam ziya halinde sigortalıya ödenecek olan bedeldir. Mutabakatlı değer, sigorta poliçesi düzenlendiği sırada belirlenmekte, poliçe süresi içerisinde meydana gelebilecek piyasa dalgalanmalarından etkilenmemektedir. Tam zıya halinde sigortalıya ödenecek olan bedelin başlangıçta belirlenmiş olması, olası bazı sigorta sahtekarlıklarının da önüne geçmektedir. Mutabakatlı poliçe, tekne ve nakliyat sigortalarında sık olarak kullanılmaktadır. Bu terim, “Valued Policy” olarak da ifade edilmektedir.
Kaynak: Sigorta Terimleri Sözlüğü, Ozmusul Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 10/05/2010.


2010-05-16