Başlangıç » Nedir » Müteşebbis neden ekonomik kaynaktır?

Müteşebbis neden ekonomik kaynaktır?

Posted by: Ne Nedir 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Müteşebbis neden ekonomik kaynaktır? Girişimcilik
İnsanların tükenmek bilmeyen yeni ve değişik ihtiyaçlarını karşılamak için gösterilen çabaların sonucunda ortaya çıkan etkinliklerin tümüne “ekonomik olay” denir. Paranın söz konusu olduğu tüm olayları, alma, satma, taşıma, borçlar ve alacaklar ekonomik olay kavramı içine girer.
Ekonomik olayların özelliği parayla ölçülebilir olmasıdır. Dolayısıyla ekonomik olayların olduğu yerde teşebbüs ve müteşebbis kavramı kaçınılmaz bir şekilde hep vardır. Bu nedenle müteşebbis bir ekonomik kaynaktır.
Müteşebbisin ekonomik bir kaynak olduğunu vurgulayan üç önemli özellik vardır. Bunlar:
· Mal ve hizmet üretmeyi hedeflemesi, üretim faktörlerini bir araya getirerek ihtiyacı karşılama amacına yönelmesi,
Risk alması,
Kar amacı gütmesi.
Müteşebbisin aşağıdaki iş ve işlevleri yerine getirmeleri müteşebbisliğin neden bir ekonomik kaynak olduğunu açıkça göstermektedir. Bunlar;
Müteşebbis üretimi organize eder ve yürütür.
Müteşebbis işletme kurduğu bölgedeki hammadde ve doğal kaynakları değerlendirir.
İstihdam yaratır.
Gelişen teknolojiyi izleyerek ve kullanarak ekonomik gelişmeyi sağlar ve devam ettirir.
Ekonomik verimliliği ve ürün kalitesini artırmaya çalışır.
Küçük tasarrufları kredi olarak kullanıp yönlendirir.
Yer ve zaman faydası sağlar. Örneğin, tekstil fabrikasını pamuğun çok yetiştiği bölgelere kurar.
Rekabetin gelişmesine, ekonomik dengenin sağlanmasına katkıda bulunur. Gelişen rekabet tüketicinin lehine bir seyir izler, fiyatlar düşer ve kalite artar.
Müteşebbis kar üzerinden vergi vererek toplumsal yarar sağlar.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Yaşar KÜŞÜM – Muhammet KIRKAYAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).
 2010-03-13