Başlangıç » Nedir » Müteşebbis ve yönetici ilişkisi nasıl olmalıdır?

Müteşebbis ve yönetici ilişkisi nasıl olmalıdır?

Posted by: Ne Nedir 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Müteşebbis ve yönetici ilişkisi nasıl olmalıdır? Girişimcilik
Müteşebbisin birinci özelliği mal veya hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirip ihtiyacı karşılama amacına yöneltmektir. Bu aynı zamanda müteşebbisi yönetici de yapar, özellikle küçük işletmelerde müteşebbis aynı zamanda yöneticidir. Ancak, yapılan üretim hacmi artınca istihdam ve pazarlama alanı da gelişir ve müteşebbisin tüm işleri tek başına yapması mümkün olmaktan çıkar. Üretimi gerçek­leştirmek için işçiye duyulan ihtiyaç gibi yöneticiye de ihtiyaç duyulmaya başlanır.Kar ve riski müteşebbise ait olmak üzere, ücret, prim, pay v.b. karşılığında üre­timi planlayan, örgütleyen ve yönetim işini kendine meslek edinmiş kişilere yönetici denir. Müteşebbis, başarılı bir yöneticide olması gereken ileri görüşlülük, harekete geçme, karar verme ve organizasyoncu özelliklerini de taşımalıdır.
Müteşebbisliğin yasal statüsü, serbest pazar ekonomisinin uygulandığı ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Anayasa ve diğer yasalarımızla dört temel hakkı teminat altına alınmıştır.
Bu haklar şunlardır;
· Mülkiyet hakkı
Meslek seçme hakkı
Sözleşme yapma hakkı
Rekabet yapma hakkı
Dünyada müteşebbislik toplumların soyso-ekonomik koşullarına geleneklerine, coğrafi koşullarına göre farklılıklar taşırsa da günümüzde çok önemli bir konuma sahiptir.
Bunun nedeni şunlardır;
  Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlaması onu vazgeçilmez kılar.
İşsizlikle mücadelenin etkin yollarından biridir.
Vergi gelirlerinin artmasını sağlar.
İhtiyaç duyulan altyapı hizmetlerinin giderilmesini sağlar (enerji, ulaşım ve iletişim sektörünün gelişmesi).
İhracatın artmasını sağlar.
Uluslararası rekabette başarı kazanılmasını sağlar.
Küçük tasarrufların üretime katılmasını sağlar.
Kamu hizmetlerinin kalitesini artırır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Yaşar KÜŞÜM – Muhammet KIRKAYAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).
 2010-03-13