Başlangıç » Nedir » Neozoik

Neozoik

Posted by: Ne Nedir 11 Ağustos 2010 Yorum Yaz

Neozoik Coğrafya
Yaklaşık 65 milyon yıl ile günümüze kadar olan dönemi kapsar. Genel olarak sıcak ve yağışlı iklimler etkilidir. Volkanizma şiddetlidir. Alp dağları ve başlıca dağ sıraları oluşmuştur. Kıtaların yer değiştirmesi devam etmiş, günümüzdeki şeklini almaya başlamıştır. Atlas ve Hint okyanusları ortaya çıkmıştır. Egeit karası çökmüş, Ege Denizi belirmiştir. Linyit, petrol, tuz yatakları oluşmuştur. Dinozorlar ortadan kalkmış, sürüngenler küçülmüş, memeliler ve kuşlar gelişmiştir. Tohumlu bitkiler yaygınlaşmaya ve çeşitlenmeye başlamıştır.
Neozoikte Buzul Çağı (Pleistosen) ve Buzul Sonrası (Holosen) dönemler yaşanmıştır.
Buzul Çağı'nda buzullar genişlemiş, Kuzey Amerika'nın büyük bölümü, Batı Avrupa ve İskandinavya yarım adası tümüyle buzullar altında kalmıştır. Deniz seviyesi düşmüştür. Günümüz hayvanlarının çoğu ortaya çıkmıştır. Devrin sonuna doğru insan var olmuştur.
Buzul Sonrası 11 bin yıldan bu tarafa süregelen devirdir. Sıcaklık değerleri artmış, günümüz iklim koşulları belirmiştir. Buzullar kutuplara çekilmiş deniz seviyesi yükselmiştir. Buzul çağında, akarsu vadisi olan İstanbul ve Çanakkale boğazları deniz seviyesindeki yükselme sonucu Akdeniz ve Karadeniz'i birbirine bağlayan su geçitleri halini almıştır. Anadolu karası tümden yükselmiştir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 03/02/2010).


2010-08-11