Başlangıç » Nedir » Nevroz (Psiko-Nevroz) nedir?

Nevroz (Psiko-Nevroz) nedir?

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Nevroz (Psiko-Nevroz) nedir? Özel Eğitim
Yunanca “neuron” (sinir) kökünden gelen nevroz, hafif derecede olan akıl hastalıklarından birisidir. Eldeki teşhis imkanlarıyla gerek histoloji (doku ve hücreleri inceleyen bilim dalı), gerekse anatomi (insan vücudunun şekil ve yapısını dış görünüşü itibariyle inceleyen bilim dalı) alanında ilgili dokularda herhangi bir değişiklik tespit edilememesine rağmen, kendini açığa vuran fonksiyon bozukluklarıdır. Sinir sisteminde organik bir bozukluk olmadığı halde, ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıktır. Gerçekle bağlantısı kopmayan ve/fakat kaygı düzeyi yüksek olan, insan münasebetlerinde çatışma eğilimleri ile ortaya çıkan ruhi rahatsızlık halidir. Fonksiyonel veya psikojen faktörlerin hakim olduğu, psiko-terapi veya ve psiko terapoytik destekle genelde kolay iyileştirilebilen küçük çapta davranış bozukluklarıdır. Türleri: 1.) Nevrasteni: Sinir bitkinliği, yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, kas ağrıları, mide şişkinliği, mide ağrısı ve kalp çarpıntılıarı gibi değişik emareleri olan bir ruh hastalığıdır. 2.) Histeri. 3.) Psikasteni: İrade kusuru ve endişeden dolayı ortaya çıkan bir hastalık. Çeşitleri: Obsesyon (Saplantı); Fobi; Mani.
Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 05/05/2010).


2010-07-12