Başlangıç » Nedir » Newton’un ikinci hareket yasası nedir?

Newton’un ikinci hareket yasası nedir?

Posted by: Ne Nedir 29 Mart 2010 Yorum Yaz

Newton’un ikinci hareket yasası nedir? Bilim
Newton’un ikinci hareket yasasına göre; bir cisme etki eden kuvvet, o cismin kütlesi ile kuvvetin oluşturduğu ivmenin çarpımına eşittir. Burada ivmenin yönü, kuvvetin yönüyle aynıdır. Dolayısıyla, taşı etkileyen merkezcil kuvvet, taşın kütlesi ile merkeze doğru olan ivmenin çarpına eşittir.2010-03-29