16 Mayıs 2010

Newton’un üçüncü hareket kanunu

Fizik
Fizik
Oturduğunuz masanın üstüne mümkün olduğu kadar kuvvetlice bastırınız. Hatta istiyorsanız bir yumruk atınız. Elinizin ağrıdığını hissedeceksiniz. Burada, atılan yumruk bir etkiyi, elinizin ağrıması ise tepkiyi göstermektedir. Newton’un üçüncü kanunu şöyle ifade edilebilir: Her bir etki kuvvetine karşı eşit ve zıt yönde bir tepki kuvveti vardır. Herhangi bir cisme bir kuvvet etki ederse, eşit ve zıt yönde bir tepki kuvveti meydana gelir. Şimdi buna ait bazı örnekler verelim. Duran bir kayıktan bir adam kıyıya atlıyor. Kayık ise öne doğru fırlıyor. Adamın atlarken uyguladığı kuvvet etki, kayığın öne fırlaması ise tepkidir. Tavana bağlı bir ipe bir ağırlık asalım. Ağırlık etkiyi, ipteki gerilme kuvveti ise tepkiyi temsil eder.
Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.
Share

Beğenebilirsiniz...