Başlangıç » Nedir » Nosoloji nedir?

Nosoloji nedir?

Posted by: Ne Nedir 22 Nisan 2010 Yorum Yaz

Nosoloji nedir? Tıp
Hastalıkların sınıflandırılması bilimidir. Bunun yanında semptom, sendrom, bozukluk ve yaralanmaları da içerdiği için teşhissel terimlerin sınıflandırıldığı bilim kavramı içine de dahil edilebilir.
Nosoloji, hastalıkları açıklayan Nosografi’den ayrılır. Hastalığın açıklanması ve tanımı arasındaki fark şudur: Hastalığın tanımı, sadece hastalığın gerekli özelliklerini içerir oysa açıklaması, birbiri arasında ilişkide bulunan karakteri de verir. Bu yüzden Romatoid Artrit’in ARA’ya (American Rheumatism Association) göre sınıflandırma kriteri aşağıdaki 7 maddeden en az dördünün yerine getirilmesi ile sağlanır:
· Sabah sertliği
Mafsallarda 3 veya daha fazla bağlantı
Artritlerde el bağlantısı
Simetrik artritler
Romatoid noduller
Serum romatoid faktörü
Tipik radyografik değişiklikler
Bu maddeler kesin olmayan açıklamalardır. Ancak belli şartlarda hastalığa ait bir şüphenin işareti olabilirler. Bu tür tanımlamalar polythetic tanımlama olarak adlandırılır. Açıkçası ARA tıp biliminin yabancısı olduğu bir sınıflandırmaya geçmiştir. Ancak bu sınıflandırmaya ICD, SNOMED ve DSM (Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders) gibi sınıflandırıcı alanlarda ilgi duymakta olduğu belirtilmiştir.
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.2010-04-22