Başlangıç » Nedir » Nükleer enerji santralleri

Nükleer enerji santralleri

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2010 Yorum Yaz

Nükleer enerji santralleri Fizik
Uranyum, toryum ve plütonyum gibi kararsız radyoaktif element atomları, nükleer reaktörlerde kontrollü bir şekilde parçalanır. Bu esnada ısı enerjisi açığa çıkar. Açığa çıkan bu ısı santralin su tankında bulunan suyu ısıtarak su buharına dönüştürür. Su buharı da türbinlerdeki jeneratörleri çalıştırarak elektrik enerjisi elde edilir. Nükleer enerji santrallerinde atom çekirdeklerinin parçalandığı veya birleştirildiği bölüme nükleer reaktör denir.
Nükleer enerji ile çalışan santrallere nükleer enerji santralleri denir. Nükleer enerji; radyoaktif elementlerin atomlarının parçalanması ya da birleştirilmesi ile açığa çıkan enerjidir.
Kütle numarası çok büyük bir atom çekirdeğinin parçalanarak kütle numarası küçük iki çekirdeğe dönüşmesi olayına fisyon denir. Fisyon reaksiyonlarında radyoaktif elementler kullanılır. Reaksiyon sonucunda kararsız çekirdekler ve nötron oluşur. Oluşan nötronların her biri yeni bir uranyum atomu ile tepkimeye girer. Bu olay zincirleme olarak devam eder.
Fisyon reaksiyonları kontrollü olarak gerçekleştirilmelidir. Eğer reaksiyonlar kontrol altına alınmazsa açığa çıkan enerji büyük bir patlama oluşturur. Buna nükleer bomba ya da atom bombası denir.
Fisyon olayı denetim altına alınsa dahi yine de zaman zaman bir takım kazalar görülmektedir. Örneğin Rusya'da Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen patlama binlerce insanın radyasyon etkisiyle sakat kalmasına ve sakat çocuk doğumlarına neden olmuştur. Hatta bu patlama ülkemizin birçok bölgesini, özellikle Karadeniz kıyılarını etkilemiş ve çevre kirlenmesine neden olmuştur.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı Erol – Süleyman Kırmızıoğlu)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-09-03