Başlangıç » Nedir » ödenmemiş kredi kartlarına ve bireysel kredilere, protestolu senetlere, karşılıksız çeklere ilişkin kayıtlar silinir mi?

ödenmemiş kredi kartlarına ve bireysel kredilere, protestolu senetlere, karşılıksız çeklere ilişkin kayıtlar silinir mi?

Posted by: Ne Nedir 6 Mayıs 2010 Yorum Yaz

ödenmemiş kredi kartlarına ve bireysel kredilere, protestolu senetlere, karşılıksız çeklere ilişkin kayıtlar silinir mi? Bankacılık
Ödenmesi gereken tarihi 23.12.2003 (hariç)’den öncesine ait olan, 31.03.2004 tarihine kadar ödenen ve ödeme bildirimi bankalarca, Merkez Bankasına iletilen karşılıksız çek ve protestolu senetler ile ferdi kredi ve kredi kartı kayıtlarının tamamı, Merkez Bankası kayıtlarından silinmiştir.
Ayrıca, protestolu senetler ile ferdi kredi ve kredi kartı borçlularına ilişkin ödenen kayıtlarda 3 takvim yılını, ödenmeyen kayıtlarda ise 5 takvim yılını doldurmuş olanlar, Merkez Bankası nezdindeki protestolu senetler ile ferdi kredi ve kredi kartı borçlularına ilişkin kayıtlardan silinmektedir. Bu uygulama karşılıksız çekler için geçerli bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Merkez Bankası kayıtlarında protestolu senetlere ve ferdi kredi / kredi kartlarına ilişkin 5 yıldan daha eski herhangi bir kayıt yer almamaktadır.
Kredi başvurularında şahısların karşısına bankalar tarafından çıkartılan kayıtlar ise doğrudan Merkez Bankası kayıtları değildir. Bankalar, kendilerine Merkez Bankası tarafından gönderilen ve genel müdürlüklerindeki veri tabanlarında tutulan listelere bakarak değerlendirme yapmaktadır. Bankaların bu kayıtları kütüklerinden silme zorunlulukları bulunmamaktadır. Bankaların, Merkez Bankasının yapmış olduğu silme işlemlerini yapma zorunluluğu olmadığından, Merkez Bankası tarafından silinmiş olan kayıtlar, şahısların bankalara yapmış oldukları başvurularda karşılarına çıkabilmektedir.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Web Sitesinde yayımlanan “sık sorulan sorular”dan derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 28/04/2010).


2010-05-06