Öğrenme yaklaşımları arasındaki benzerlikler nelerdir?

Eğitim
Eğitim

Her iki yaklaşımda da öğrenme, zihinde gerçekleştirilen bir yapılandırma sonucu oluşmakta ve zihinsel yetenekler öğrenme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Ge­rek öğrenme halkasının gerekse bütünleştirici öğrenmenin uygulandığı eğitim or­tamlarında öğrenciler öğrenmeye aktif olarak katılmakta ve öğrenme sürecinde da­ha fazla sorumluluk üstlenerek kalıcı öğrenmeleri gerçekleştirmektedirler. Ayrıca bu yaklaşımların, öğrencilerin kavramsal gelişimlerini olumlu yönde etkilediği be­lirtilmektedir. Bu yaklaşımların uygulandığı eğitsel ortamlarda öğretmenlerin, öğ­rencilerin neyi öğrendiği ya da öğrenemediğini dolayısıyla öğrenmeyi denetleme olanağına kavuştuğu ileri sürülmektedir.

Kaynak: Doç. Dr. Alipaşa AYAS, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...