Başlangıç » Nedir » Öğrenme yaklaşımları arasındaki benzerlikler nelerdir?

Öğrenme yaklaşımları arasındaki benzerlikler nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 24 Mart 2010 Yorum Yaz

Öğrenme yaklaşımları arasındaki benzerlikler nelerdir? Eğitim Teknoloji
Her iki yaklaşımda da öğrenme, zihinde gerçekleştirilen bir yapılandırma sonucu oluşmakta ve zihinsel yetenekler öğrenme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Ge­rek öğrenme halkasının gerekse bütünleştirici öğrenmenin uygulandığı eğitim or­tamlarında öğrenciler öğrenmeye aktif olarak katılmakta ve öğrenme sürecinde da­ha fazla sorumluluk üstlenerek kalıcı öğrenmeleri gerçekleştirmektedirler. Ayrıca bu yaklaşımların, öğrencilerin kavramsal gelişimlerini olumlu yönde etkilediği be­lirtilmektedir. Bu yaklaşımların uygulandığı eğitsel ortamlarda öğretmenlerin, öğ­rencilerin neyi öğrendiği ya da öğrenemediğini dolayısıyla öğrenmeyi denetleme olanağına kavuştuğu ileri sürülmektedir.
Kaynak: Doç. Dr. Alipaşa AYAS, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.2010-03-24