21 Mart 2010

Öğretimde denetim nedir?

Eğitim
Eğitim

Öğretimde denetim, öğrencilerin öğretim ürünleri açısından davranışsal amaçla­rın önceden saptanan düzeylerine erişmelerini sağlama sürecidir. Öğrencilerin dav­ranışsal amaçların belirlenen standartlarına erişmelerini etkileyen etmenlerin dene­tim altına alınması gereklidir. Bu, bütün öğrencilerin davranışsal amaçlarının sapta­nan ölçütlerine erişmelerini sağlamak için gereklidir.

Kaynak: Prof. Dr. Mahmut Tandoğan, “Ünite-2: Öğretmen ve Teknoloji”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 564, ISBN 975-492-770-7, 1998.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...