Başlangıç » Nedir » Öğretme-öğrenme süreci için seçilebilecek araçlar hangi temel özellikleri taşımalıdır?

Öğretme-öğrenme süreci için seçilebilecek araçlar hangi temel özellikleri taşımalıdır?

Posted by: Ne Nedir 21 Mart 2010 Yorum Yaz

Öğretme-öğrenme süreci için seçilebilecek araçlar hangi temel özellikleri taşımalıdır? Eğitim Teknoloji
Seçilebilecek araçlar,
bilginin transferini sağlamalıdır.
etkileşimli olmalıdır.
çok yönlü olmalıdır.
kullanışlı olmalıdır.
ekonomik olmalıdır.
Eğitim kurumları, toplumsal değişme ve gelişmeleri hem başlatan hem de yönlendiren kurumlardır. Bu özellikleriyle eğitim kurumları, teknolojik gelişmeleri de izlemek, bu teknolojileri kullanmak ve bunların nasıl kullanıldığını öğretmekle yükümlüdürler. Daha açık bir deyişle, eğitim kurumlarının, toplumun gereksinme­leri doğrultusunda, öğrencileri bilgi çağına uygun, bilgi toplumunun özelliklerini göz önünde tutarak yetiştirmelidirler.
Kaynak: Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU, Editör: Doç. Dr. Bekir Özer, “Eğitimde Teknolojik Gelişmeler”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 564, ISBN 975-492-770-7, 1998.2010-03-21