Başlangıç » Nedir » Öğretmen nitelikleri nedir?

Öğretmen nitelikleri nedir?

Posted by: Ne Nedir 21 Mart 2010 Yorum Yaz

Öğretmen nitelikleri nedir? Eğitim Teknoloji
Öğretmen, öğrencilere nereden, han­gi kaynaklardan, hangi sorunları çözmek üzere, ne kadar sürede, nasıl öğrenecekleri konularında kılavuzluk ederek onların öğretim ürünleri açısından davranışsal amaçların belirlenmiş olan ölçütlerine ulaşmalarını sağlar. Böylece, örgün eğitimde öğrencilerin öğrenme düzeylerinin, mal ve hizmet sektörlerinde de çalışanların iş veriminin istenen standartlara ulaşmasına katkıda bulunur. Öğretmen, böylesine önemli bir işlevi yerine getiren kişidir. Öğretmenin bu görevi, eğitim teknolojisi ala­nının odak noktası olan “öğretim” ve “öğretimde denetim” kavramlarının kesişme noktasında kendini göstermektedir. Çünkü öğretmen, öğretim süreci boyunca olu­şan etkileşimde öğrencilere kılavuzluk etme rolünü üstlenmekte, öğretimde dene­tim sürecinde etkin görev almakta, örgün ve yaygın eğitimde öğrenmenin gerçek­leşmesinde etkili rol oynamaktadır.
Kaynak: Prof. Dr. Mahmut Tandoğan, “Ünite-2: Öğretmen ve Teknoloji”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 564, ISBN 975-492-770-7, 1998.2010-03-21