Öğretmenin öğrencilerdeki bireysel farklılıkları dikkate alması nedir?

Eğitim
Eğitim

Öğretmen, sınıftaki öğrencilerin öğrenme biçimleri, yetenekleri, ilgi ve gereksinmeleri bakımların­dan birbirlerinden farklılıklar gösterdiklerinin bilincinde olmalı, her öğrenciyi kendine özgü nitelikleri olan ve saygı duyulması gereken bir varlık olarak görmelidir. Bu, öğretimde insancıl yaklaşımın bir doğurgusudur. Öğretmen, her bir öğrencinin yetenek bakımından potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Bunu ise öğretmen, öğretim etkinliğini öğrencilerin düzeylerine uygun biçimde düzenleyerek gerçekleştirebilir.

Kaynak: Prof. Dr. Mahmut Tandoğan, “Ünite-2: Öğretmen ve Teknoloji”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 564, ISBN 975-492-770-7, 1998.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...