23 Mart 2010

Öğretmenlerin mesleki açıdan yetişmişlik düzeyi

Eğitim
Eğitim

Öğretmenin mesleki açıdan yetişmişlik düzeyi, sunacağı eğitimin kalitesinin önemli bir belirleyicisi olarak düşünülebilir. Öğretmenin iyi olması onun hem hizmet öncesinde iyi yetiştirilmesi hem de hizmet içinde kendisini geliştirecek olanaklardan yararlanmasını sağlamakla olasıdır. Bunun için de öğretmene her yönden destek olunmalıdır ki öğretmen kendisini hem kişisel olarak hem de mesleki açıdan geliştirebilmelidir.

Kaynak: Metin GÜMÜŞ ve Ark., “Otomotiv Öğretmenlerinin Mesleki Özelliklerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarına Etkisi”, 5. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 2004.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...