12 Temmuz 2010

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğe göre “işleme tesisi” nedir?

Makine
Makine
İşleme tanımı kapsamında yer alan kesme, parçalama, parçalama sonrası oluşan atıkların geri kazanıma veya bertarafa hazırlanması, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait aksam parçaların geri kazanımı veya bertarafı öncesi gerçekleştirilecek faaliyetlerden birini veya bir kaçını gerçekleştiren ve 15. maddeye göre çevre izin ve lisansı alınmış tesislerdir.
MADDE 15
(1) Özel veya herhangi bir kamu kurumuna ait işleme ve geçici depolama alanları Ek-1’de yer alan teknik kriterlere uygun olarak kurulur ve işletilir. Bu faaliyetler için 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre izin ve lisansı alınması zorunludur.
(2) İşleme tesislerinin TS EN ISO 14001 çevre yönetim sistemine sahip olması zorunludur. Tesisler lisans aldıktan sonra bir yıl içinde çevre yönetim sistemini kurmak ve Bakanlığa belgelemekle yükümlüdür.
Kaynak: “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik”, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sayı: 27448, 30 Aralık 2009 Çarşamba.
Share

Beğenebilirsiniz...