22 Mart 2010

Öndeki Aracı Geçme ve Geçen Araca Yol Verme Kuralları, Geçiş Mesafeleri

Öndeki aracı geçme kurallarına uyulması çok önemlidir. Belirli hızlarda gitmekte olan iki aracın karşılıklı çarpışması, kendi hızlarının toplamı kadar hızla sabit bir yere çarpmalarıyla aynı etkiyi yapacaktır. Hatalı sollama da denilen öndeki aracı hatalı geçiş nedeniyle meydana gelen kazalarda yüksek oranda ölüm, ağır yaralanma ve sakatlanma olmasının nedeni budur.
Sürücülerin çok dikkat etmesi gereken öndeki taşıtı geçme kuralları maddeler halinde şöyle özetlenebilir;
Sürücülerin önlerinde giden bir aracı geçmeleri için;
Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olması,
Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş bulunması,
İki yönlü yollarda, geçeceği aracın hızıyla geçme esnasındaki kendi hızını da dikkate alarak, geçmek için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık olması,
Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük oluşturmayacak şekilde yapılması gerekir.
Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır. Geçecek aracın sürücüsü:
Geçilecek araç sürücüsünü korna ile veya kısa ve uzun huzmeli farlarını ard arda yakarak uyarmaya,
Sol sinyal lambası ile işaret vermeye,
Geçilecek araca takip mesafesi kadar önceden sol şeride yerleşmeye,
Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde ilerlemeye,
Sağa sinyal lambası ile işaret vererek sağ şeride girmekle geçişini tamamlamaya mecburdur.
Araçların sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmek yasaktır. Ancak:
Herhangi bir araç sola dönüş işareti vererek yavaşlamakta veya trafik mecburiyeti nedeniyle beklemekte ise, bunların veya yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların sağındaki şeritten geçilebilir.
Tramvay hatları müsait olmadığı takdirde, harekette olsun veya olmasın bir tramvayın sol yanından geçilemez ve bu yanda devamlı araç sürülemez.
Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde, şerit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz.
Sürücülerin önlerindeki bir aracı geçme yasağı olan yerler:
Geçmenin herhangi bir trafik işareti ile yasaklandığı yerler,
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçler,
Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,
Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken,
Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerdir.
Geçilen araç sürücüsünün geçişi güven içinde tamamlaması için uyması gereken kurallar vardır.
Geçilen araç sürücülerinin uyması gereken kurallar:
Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki yönlü kullanıldığı kara yollarında taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek,
Dörtten fazla şeritli veya bölünmüş kara yollarında bulunduğu şeridi izlemek ve hızını arttırmamak,
Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu kara yollarında yavaş gitme nedeni ile kendilerini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için araçlarını elverdiği oranda sağ kenara almak, yavaşlamak ve gerekiyorsa durmak,
Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak ve gerekiyorsa durmaktır.
Kurallara uygun bir şekilde öndeki aracın geçilmeye başlanması ile tekrar kendi şeridine tam olarak girinceye kadar alınan yola geçiş mesafesi, geçen süreye de geçiş süresi denilmektedir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Trafik ve İlkyardım Eğitimi 1-2  (Hazırlayan: Hasan YALÇIN)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).
Share

Beğenebilirsiniz...