Başlangıç » Nedir » Önemli eklem terimleri nelerdir?

Önemli eklem terimleri nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 8 Mart 2010 Yorum Yaz

Önemli eklem terimleri nelerdir? Tıp
Articulatio: Eklem. Çoğulu “articulationes”dir.
Arthon: Eklem.
Arthrologia: Eklem bilim. Eklemleri konu alan bilim dalı.
Ligamentum: Ekleme katılan kemikler arasında uzanan bağlardır. Eklemin içinde ve dışında bulunabilirler. Bağ dokudan yapılmışlardır. “Lig” olarak kısaltılır. Çoğulu “Ligamenta, Ligg” şeklinde yazılır.
Sutura: Kısa kemiklerde ekleme katılan yüzdeki testere benzeri dişli kısım.
Gomphosis: Dişlerle çene kemiklerindeki alveol kemik duvarları arasında meydana gelen eklem.
Cartilago articularis: Eklem kıkırdağı. Oynar eklemlerde ekleme katılan kemiklerin eklem yüzlerini örten kıkırdaktır.
Capsula articularis: Eklem kapsülü. Ekleme katılan kemiğin eklemleşen uçlarını içine alan bağ dokudan kapsül. Eklem bölgesini kucaklar.
Cavitas articularis: Eklem boşluğu. Oynar eklemde ekleme katılan uçlar ile kapsül arasında kalan boşluk.
Synovia: Eklem sıvısı. Eklem boşluğunda bulunan sıvı. Koyu ve yapışkandır. Kayganlık sağlayarak sürtünmeyi önler.
Articulatio synovialis: Sinovyal eklem. Oynar eklem.
Discus intervertebralis: Vertebraların gövde kısımları arasında bulunan disk şeklindeki oluşumlar. Vertebralar arasında eklemleşmeyi sağlar.
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.2010-03-08