Başlangıç » Nedir » Optimizasyon nedir?

Optimizasyon nedir?

Posted by: Ne Nedir 29 Mart 2010 Yorum Yaz

Optimizasyon nedir? Bilim

En basit anlamı ile optimizasyon eldeki kısıtlı kaynakları en optimum biçimde kullanmak olarak tanımlanabilir [1]. Matematiksel olarak ifade etmek gerekirse optimizasyon kısaca bir fonksiyonun minimize veya maksimize edilmesi olarak tanımlanabilir [2]. Diğer bir değişle optimizasyon “en iyi amaç kriterinin en iyi değerini veren kısıtlardaki değişkenlerin değerini bulmaktır” [3]. Başka bir tanımlama ile “belirli amaçları gerçekleştirmek için en iyi kararları verme sanatı” veya “belirli koşullar altında herhangi bir şeyi en iyi yapma” [4] olarak da tanımlanan optimizasyon kısaca “en iyi sonuçları içeren işlemler topluluğudur” [5].

Optimizasyonda bir amaç da maksimum kar veya minimum maliyeti sağlayacak üretim miktarını kısıtlara bağlı olarak tespit etmektir. Günümüzün bilgisayar teknolojisi kadar güncel bir kavram olan optimizasyon kavramı çok çeşitli endüstri kesimlerinde uygulama olanağı bulmuştur.

Değişen teknolojilerin, sınırlı kaynakların, artan rekabetin, karmaşık hale gelen sistemlerin doğurduğu problemlerin klasik yöntemlerle (matematiksel veya matematiksel olmayan, analitik veya sayısal) çözümünün güçleşmesi optimizasyon kavramını güncelleştiren en önemli sebeptir. Bu yönüyle optimizasyonun kullanılmadığı bir bilim dalı hemen hemen yok gibidir [6].

Kaynaklar:

  1. Bunday,B.D.,Basic Optimization Methods, Edward Arnold Ltd, London, 1984.
  2. Kahaner , D.,Moler, C., Nash, S.,Numerical  Methods and Software,  Prentice Hall,  Inc.Englewood Cliffs, NJ, 1989.
  3. Himmelblau,D.M., Edgar,T.F.,Optimization of Chemical Processes, McGraw-Hill,Inc.NY,1989.
  4. Kübat,C.,Yöneylem Araştırması,8. Ulusal Kongresi,Ankara,1983.
  5. Rao,S.S.,Optimization Theory and Applications, 2nd.Edition, Halsted, Inc. 1978.
  6. Kara,İ., Yöneylem Araştırması, Doğrusal Olmayan Modeller , Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir,1986.2010-03-29