Başlangıç » Nedir » Organik gıdada yatırım yapmak için ne yapılmalı?

Organik gıdada yatırım yapmak için ne yapılmalı?

Posted by: Tuncay Demir 4 Mart 2010 Yorum Yaz

Organik gıdada yatırım yapmak için ne yapılmalı? Beslenme Gıda
Ürün gamına organik ürünler eklemek isteyen şirketler için Türk Gıda Kodeksi, gıda kanunu ile ilgili kanun ve yönetmelikler, ürüne ait dikey ve yatay tebliğlerde tanımlanıyor.
Organik ürün üretebilmek için anılan kanun ve yönetmeliklerin yanı sıra 10 Haziran 2005 tarihli “Organik Tarım Esasları ve Ugulaması”na ilişkin yönetmeliğin şartlarının da yerine getirilmesi gerekiyor. Bunun ardından işletmeler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kontrol sertifikasyon kuruluşuna başvurarak, üretimi gerçekleştirebilmek için gerekli sertifikayı temin edebiliyor. Üretim izin belgesinin alınmasının ardından, üretime geçilip, tüm ürünlerin partilerinin sertifikasyonu sağlanarak, piyasaya sunumu gerçekleştirilebiliyor.
Kaynak: Kobifinans Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 29/03/2010.2010-03-04