Başlangıç » Nedir » Örgütlerde Küçülme (Downsizing)

Örgütlerde Küçülme (Downsizing)

Posted by: Burak ÇETİNKAYA 16 Mart 2010 Yorum Yaz

Örgütlerde Küçülme (Downsizing) Organizasyon Yöneticilik
Örgütler küçülmeyle birlikte, bürokrasiyi azaltmak, daha hızlı karar vermek, iletişimi daha iyi hale getirmek, girişimciliği teşvik etmek ve verimliliği arttırmayı hedeflemektedirler. Küçülmenin bir sonucu olarak, pozisyon ve işlerde giderek daha fazla azalma görülmektedir. Küçülme, etkinliği arttıracak bir örgütsel uygulama olarak görünmesine karşın tek başına yeterli olmamaktadır. Örgütler özel durumlarını göz önünde bulundurarak küçülmeyi hedeflerlerse daha başarılı sonuçlar almaktadırlar. Ampirik çalışmalar, etkinliğin arttırılması ve uzun vadeli çözümler konusunda küçülmenin tek başına yeterli olmadığını destekler niteliktedir.
Küçülme uygulamalarından en çok orta kademe yönetimin etkilenmekte olduğu görülmektedir. Özellikle teknolojik araçlar ve yetkilendirmenin, kurum içi iletişimi ve karar almayı kolaylaştırması giderek orta kademenin önemini azaltmaktadır.
Örgütler küçülmeye bağlı olarak sık değişen çalışanlarına yatırım yapmak konusunda çok da istekli değildirler. Örgüt dışından eğitimini yeni tamamlamış ve daha az eğitim verebileceğini öngördüğü çalışanları işe almayı tercih etmektedirler.Çalışanlar isebu tip uygulamalar karşısında mesleki ve ticari ilişkilerine giderek daha fazla odaklanmaktadırlar. Ayrıca çalışanlar, bir işten çıkarma durumunda görecekleri zararı en aza indirmek amacıyla, pazarlanabilirliklerini arttıracak eğitim ve gelişim hizmetlerini örgütlerinden giderek daha fazla talep etmektedirler. Küçülme dolayısıyla iş güvenliği ve kariyer fırsatlarındaki azalma iş gören moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.
Küçülmeye örgütsel fonksiyonlar açısından baktığımızda çoğunlukla çekirdek süreçlerin yeniden dizaynı ya da örgütsel fonksiyonun başka bir örgütsel fonksiyonla birleştirilmesi gibi çözümlerle karşılaşmaktayız. Küçülme konusunda uzmanlığından yararlanılması beklenen insan kaynakları (İK) fonksiyonunu da çoğu zaman küçülmeden etkilenmektedir. İK fonksiyonu çoğu zaman küçülmenin başlayacağı yer olarak görülebilmektedir.
Kaynak: Arş. Gör. Özgür Doğan, Doç. Dr. Nihat Erdoğmuş, “Örgütsel Değişimler ve Yeni Kariyer Yaklaşımları”2010-03-16