Örnek olay tekniği ile öğretim

Eğitim
Eğitim

Örnek olay incelemesi, eğitilenlerin bir olaya aktif olarak katılmalarını gerektiren bir öğretim metodudur. Sunulan olay gerçek ve hayali olabilir. Öğretim amacı ile kullanılmak üzere hazırlanan olay anlatılarak, okunarak, ses ve gösteri araçlarından yararlanılarak sunulur. Eğitilenler, sunulan olayı, öğrenir, verileri analiz eder, sonucunu değerlendirir, tartışarak olayın nedenleri ve çözümlerine ilişkin görüş ve önerileri ortaya koyarlar. Özellikle sosyal bilimlerde konuların bir kısmı örnek olay biçiminde eğitim salonuna getirilebilir.

Yararlı Yönleri

1.    Birbirine yakın özgeçmişleri ve görevleri bulunan bireyler, birbirlerinin deneyimlerinden yaralanır.

2.    Katılımcıların uygulamalara ve eleştirilere katılmaları, birbirlerini yakından tanımalarını sağlar.

3.    Katılımcılara grup halinde ve birlikte çalışma, problem çözme alışkanlıkları kazandırılır.

4.    Katılımcıların olaylara farklı yaklaşımlarla bakma ve sorunları analiz etme yetenekleri geliştirilir.

5.    Katılımcıların düşüncelerini anlatabilme, başkalarını ikna etme, zamanında konuşma ve dinleme yeterlikleri geliştirilir.

Sakıncalı Yönleri

1.    Her konu ile ilgili örnek olay bulmak, düzenlemek güçtür.

2.    Olayların sunulması ve tartışılması uzun zaman gerektirir. Yeterli süre verilmemişse beklenen yarar sağlanamaz.

3.    Uygulamada amaçtan sapmalar, algılama farklılıkları fazla olabilir.

Kaynak: Bürke Aycan’ın “Eğiticiler için Kişisel Gelişim Semineri“nden Kayseri (22-26 Ekim 2007) derlenmiştir (Derleme Tarihi: 20/05/2011).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...