Başlangıç » Nedir » Otopark onarım çalışmalarında malzeme ve süreç seçimi

Otopark onarım çalışmalarında malzeme ve süreç seçimi

Posted by: Ne Nedir 25 Mart 2010 Yorum Yaz

Otopark onarım çalışmalarında malzeme ve süreç seçimi Otopark
Kullanılacak olan malzeme ve süreçler ile ilgili olarak örnek yüzeyler üzerinde denemeler yapılması ve referansların kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu yöntemle onarımda kullanılacak ürünlerin tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Böylece daha düşük kaliteli malzemelerin kullanılmasını önleyen bir ön protokol hazırlanabilmektedir.
Uzman planlamacı tarafından özellikle aşağıdaki hususların tespit edilmesi gerekmektedir:
Donatının korunması için hangi korozyon koruma prensibinin uygulanması gerektiği, örn. betonun alkaliden arındırılması, beton içindeki su oranının düşürülmesi, çelik yüzeylerin kaplanması veya katodik pas koruması,
Belirli yapı parçaları için gerekli olan onarım harcı veya betonlarının hangi mukavemet sınıfına ait olduğunu belirlemek,
Çatlakların hangi kullanım prensibine göre tamir edildiğini belirlemek ve
Sürüş yapılan veya yapılmayan yapı yüzeylerinde hangi üst yüzey koruma sisteminin kullanılması gerektiğinin belirlenmesi.
Önerilen malzeme sistemlerinin değerlendirilmesi esnasında istenen malzeme tanımlarının yanı sıra malzemenin işlenme kolaylığı da önemli bir konudur. Bununla ilgili dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar;
Malzeme bileşenlerinin mümkün oldukça kolay dozajlanabilmesi,
Birbirini takip eden iş adımlarında gereken bekleme sürelerinin kısa olması,
Belirli sistem bileşenlerinin neme karşı dayanaklı olmaması,
Yüzey işleme çalışmalarında malzemenin yeteri kadar işleme süresine sahip olması,
İşleme, malzeme atıklarının tasfiyesi ve çalışma cihazlarının temizlenmesi esnasında fizyolojik olarak bir zarar oluşturmamasıdır.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.


2010-03-25