Başlangıç » Nedir » Otopark sürdürülebilir ömrü için denetim

Otopark sürdürülebilir ömrü için denetim

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Otopark sürdürülebilir ömrü için denetim Otopark
İnşaat yapıları en uzun kullanım ömrüne sahip ekonomik değerlerin arasında yer almaktadır. Ancak bu uzun süreli kullanım, yapılar kurallara uygun inşa edilmiş ve düzenli bir şekilde denetim ve kontrolden geçmişse mümkündür. İnşaat yapıları genel olarak ilgili ülkelerin yapı talimatlarına uygun, kamu güvenliğini ve düzenini, özellikle kullanıcıların hayatını ve sağlığını tehlikeye sokmayacak şekilde inşa edilmelidir.
Otoparklar çok farklı eskime ve yıpranma özelliklerine sahip çok sayıda yapı parçası ve malzemeden oluşmaktadır. Yapı, inşa ve beton tekniği bakımından kurallara uygun bir şekilde inşa edilmiş beton yapı parçaları uzun süre işletim ve çevre koşullarından kaynaklanan yıpranmalara dayanıklılık göstermektedir. Diğer yapı parçaları örn. Derz contaları, koruma kaplaması ve boyalar titiz bir takip gerektirmektedir ve daha erken müdahale gerektirir.
Yapılarda meydana gelen hasarların büyük bir kısmının eksik veya hiç yapılmayan bakım ve tamir işlemlerinden kaynaklandığı ve yapılardaki yıpranmayı hızlandırdığı tespit edilmiştir. Geç fark edilen malzeme hataları, işletme sürelerinin aşılması nedeniyle malzeme kaynaklı sorunlar ve yanlış kullanım bir yapı parçasının emniyet rezervlerini yok edebilir ve uzun vadede yüksek tamir masraflarına yol açan ağır hasarlara sebebiyet vermektedir.
Yapının sağlamlığı, ekonomik olması ve uzun süre dayanması için eksikliklerin erken teşhis edilmesi önemlidir. Kontrolleri ve denetimi ayrı bir Normda tespit edilen köprü yapıları hariç (DIN 1076) inşaat yapıları genelde çok eksik ve yetersiz şekilde denetlenirler. Deneyimler bu durumun otoparklar için de geçerli olduğunu göstermiştir.
Yapıların kurallara uygun bir şekilde tamir edilmesi ve bakımının yapılması ekonomik ömrüne etki etmektedir. Bu nedenle yapının zayıf noktalarını ve mevcut hasarları zamanında tespit edecek uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece hasar büyümeden ve güvenliği etkilemeden zamanında bir onarım imkanı mümkün olabilmektedir.
Otoparklar köprü yapılarına benzer yapı parçaları ve talepler gerektirmektedir ve bu nedenle DIN 1076’ya uygun bir yapı kontrolü ve denetiminin yapılmasında fayda vardır. Kontrole temel teşkil edecek bir inşaat kayıt defteri bulunmaktadır ve bu defterde yapının verileri ile ilgili tüm bilgiler yer almaktadır. Yapı denetimi üç ayda bir gerçekleştirilen gözetim ve yılda bir defa yapılan kontrolden ibarettir. Bu gözetim ve kontrollerde kontrol listeleri yardımcı olarak kullanılabilir.
Yapı kontrolü her üç yılda bir basit bir kontrolden ve her alt yılda bir ayrıntılı bir ana kontrolden oluşmaktadır. Basit kontrolde betonarme yapılar öncelikli olarak çatlak, nem, pas, boşluk ve patlamalara karşı kontrol edilmelidir. Pas izi görülen yerler, eğer ulaşımı kolaysa, boşluklara karşı kontrol edilmelidir. Eğer üst yüzey koruması varsa bununla ilgili durum belirtilmelidir. Çatlak genişlikleri, özellikle iş derzi bölgesinde ve patlamalar kolay ulaşılması durumunda ölçülmelidir. Oturma yüzeyleri ve yataklar çok önemlidir ve bu nedenle durum ve fonksiyonları daima kontrol edilmelidir. Yapının (örn. çarpma koruması), donanımların (örn. pimaş borular) ve sürücülerin (örn. sürüş yüzeyleri) güvenliği için mevcut olan tertibatların sağlam olup olmadığı araştırılmalıdır. Bağlantı noktaları en azından belli aralıklarla kontrol edilmelidir. Yüzey üzerindeki kir birikintileri ve su çökeltileri belirtilmelidir. Hasarlı sızdırmazlık, derz ve su tahliye boruları nedeniyle oluşan nemli yapı parçaları kontrol edilmelidir. Sürüş ve yaya yolları üzerindeki kaplamaların ve bunlara ait derzlerin hasarlı olup olmadığı denetlenmelidir. Çarpma demiri, ızgara ve rögar kaplamaları hasara karşı kontrol edilmelidir. Su tahliye tertibatlarını hasar, temiz olup olmadığı, yeterli bağlantı ve kurallara uygun su akışı sağlayıp sağlamadığını tespit edin.
Ana kontrol sabit kontrolde öngörülen tüm denetim başlıklarını içermektedir. Bunun ötesinde zor ulaşılan bölgeler de kaldırılabilir sehpa, iskele ve el aletleri ile kontrol edilmelidir. Gerilmiş parçaların olduğu bölgelerde meydana gelen patlamalar ve donatıya paralel çatlaklar nokta nokta takip edilmelidir. Bu aşamada gerekirse karbonat derinliği, donatının beton kaplaması ve korozyon derecesi tespit edilmeli ve malzeme örnekleri (örn. beton numunesi) alınmalıdır. Ayrıca mesnet bölgeleri ve daha önce onarım görmüş bölgelere özellikle dikkat edilmelidir.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.2010-07-12