22 Haziran 2011

Otoparka yayılabilecek gazlar ve insan sağlığına etkileri

Otopark
Otopark
Havalandırmayı önemli kılan, araçlardan yayılan ve sağlığı tehdit eden gazlar ve parçacıklar;
       Nitrojen Dioksit (NOX)  
       Karbon Monoksit (CO)  
       Benzen (C6H6)  
       Benaprin (BaP)  
       Sülphür Dioksit (SO2)  
       Kurşun (Pb) 
       Kurum (C) 
       Ozon (O3) 
       HC
vs’dir.  
Otoparklarda sağlıklı ortamların oluşturulması için izin verilebilecek en yüksek yoğunluk ise (Maximum Allowable Concentration – MAC) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından,   
•   8 saat için 25 PPM (WHO 1987)
•   1 saat için 75 PPM (WHO 1987) Limit CO seviyesi olarak belirlenmiştir.
Otoparklarda bulunma süresi ise, yaklaşık 1-10 dakika arasında öngörülmektedir. Pek çok yangında ölümlerin boğulma ile gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu sebeple yönetmeliklerde yer aldığı şekli ile duman akış kontrolü yapılmalı, fanlar ile gerekli hava debisinin sağlanması gereklidir. Yangın sırasında sıcaklık etkisi ile havanın yoğunluğunun azalacağı, genişleyen havanın uzaklaştırılması için uygun hava debisinin hesabı ve dumanın yangın noktasından egzoza doğru yönlendirileceğinden emin olunmalıdır.
Kaynak: M. Oğuz Aydoğdu’nun Mart 2009’da Tesisat Dergisi’nde yayımlanan “Otopark Havalandırmasında Ekonomik Çözümler” konulu makalesinden derlenmiştir.
Share

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.