Başlangıç » Nedir » Otoparklarda bağlantı ve iş derzleri nasıl olmalıdır?

Otoparklarda bağlantı ve iş derzleri nasıl olmalıdır?

Posted by: Ne Nedir 27 Mart 2010 Yorum Yaz

Otoparklarda bağlantı ve iş derzleri nasıl olmalıdır? Otopark
Bağlantı derzleri hazır parçaların kullanılması durumunda, iş derzleri ise birçok bölümün parçalar halinde betonlanması durumunda ortaya çıkmaktadır.
Yanyana duran hazır parçalarda, her bir plakanın farklı yüklenme basıncına sahip derzlerinde bel verme farklılıklarının oluşmamasına dikkat edilmelidir. Statik olarak etki eden şantiye betonuna sahip hazır tavan plakalarının enine bağlantıları prefabrik derzlerin üzerindeki şantiye betonunda çatlaklar oluşmayacak şekilde etkili olmalıdır. DIN 1045-1 bölüm 13.4.3’e göre tavan plakalarının bağlantıları için şantiye betonu tabakasındaki öngörülen enine teçhizatın dışında, prefabrik parçalar ilave olarak karşılıklı gerilim veya içine geçirilmiş uzunlamasına çubuğa sahip enine teçhizat ile birbirine bağlanmalıdır.
Şantiye betonu ile takviye edilen parça tavanlarda özellikle prefabrik parça ve şantiye beton temas bölgesinde yeterli kompoze olmasına dikkat edin. Bu, derzin pürüzlülük ve yüzey durumunun özellikle önemli olduğu anlamına gelmektedir. Park yüzeyleri için taşıma gücünün sağlanmasının yanı sıra klor maddesinin nüfuz etmesine karşı tüm yüzeylerin temas etmesi önemlidir.
Oturma derzleri arasındaki yapı parçası ölçüleri betonlama kesiti olarak genelde çok büyük kalmaktadır. Bu nedenle ilave iş derzlerine ihtiyaç vardır. Bu derzler mümkün olduğunca üstten ve altta ulaşılabilir olmalıdır.
İş derzleri kural olarak plaka akslarına dikey açıyla kalıp altına alınmalıdır. Bunun için beton içinde kalan metal ızgaralar veya alt teçhizat tabakasının altında, üst teçhizat tabakasının üzerinde ve teçhizat tabakalarının arasından geçen farklı kalınlığa sahip destekler çok uygundur. Beton atmaya devam etmeden önce kalıpları sökülen alın tarafları iş derzleri gibi ele alınmalıdır:
· Beton atmaya devam etmeden önce kir, çimento köpüğü ve fazla beton temizlenmelidir;
Kuru beton yüzeyleri beton atmadan birkaç gün önce sürekli nemli tutulmalıdır;
Yeni atılan taze betonun çimento hamuru eski beton ile iyi bir bağlantı kurması için beton atılacağı zaman eski betonun yüzeyi hafifçe kurutulmalıdır.
İş derzinin derz bölgesine enjeksiyon reçinesi uygulanarak ilave olarak sızdırmazlığa karşı korunması gerekmektedir.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.


2010-03-27