Başlangıç » Nedir » Otoparklardaki hasarların sebepleri ve kapsamları

Otoparklardaki hasarların sebepleri ve kapsamları

Posted by: Ne Nedir 25 Mart 2010 Yorum Yaz

Otoparklardaki hasarların sebepleri ve kapsamları Otopark
Hasar sebeplerini tespit etmek için binanın yeni inşa edildiği tarihteki olması gereken değerleri ile elde edilen ve ölçülen yapı değerleri ile karşılaştırılmalıdır. Bu karşılaştırma neticesinde hasara neden olan temel sebebin düşük kaliteli malzeme kullanımı mı yoksa planlarda öngörülmeyen aşırı bir kullanım mı ya da her ikisinden kaynaklanan bir durum olup olmadığı görülebilir. Hasar sebebi veya sebeplerinin yazılı ve uzman bir bilirkişi tarafından kayda alınması gerekmektedir.
Eğer tamir ve onarım işleminden sonra dahi yüksek kullanım ve yıpranma nedeniyle etkilerin devam etmesi tespit edilmişse, o zaman onarım planı sadece daha önce olması gereken yapı malzemesi kalitesinin sağlanmasını değil daha yüksek kullanım ve yıpranma etkilerine dayanıklı yeni değerlerin hesaplanması gerekir. Bazı durumlarda ilgili yapı parçalarının güçlendirilmesi söz konusu olabilir.
Hasar kapsamının tespit edilmesi için tüm tamir edilmesi gereken yüzeylerin hasar türüne göre sınıflandırılması ve bireysel kontrollerden geçmesi gerekmektedir. Mevcut durumun tespiti için kısmen bölgede numune bazında gerçekleştirilen kontroller, yapı ile ilgili hasar kapsamının tespiti için tüm yüzeylerde tamamlanmalıdır. Hasar türleri bu çalışma esnasında yapı parçalarına işaretlenir ve aynı zamanda mevcut inşaat planlarının kopyasına ilave edilir. Bu işlemi yaparken hasar görüntülerini kısa bir açıklama ile listeleyin ve planlarda anlaşılır bir sembol yapısı ile gösterin. Bu çalışma ile elde edilen hasar kadastrosu onarım ve bakım için iyi bir yardımcı araçtır.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.


2010-03-25