Başlangıç » Nedir » Otoparkların tamir süreci ile ilgili konular

Otoparkların tamir süreci ile ilgili konular

Posted by: Ne Nedir 25 Mart 2010 Yorum Yaz

Otoparkların tamir süreci ile ilgili konular Otopark
Her onarım çalışması öncelikle hasarlı tabakaya olan mesafe veya tanımlanan olması gereken durumdan tespit edilmiş düşük kaliteli yapı malzemelerine ulaşmak için bazı çalışma adımlarına ihtiyaç vardır. Bu çalışmalar mümkün oldukça rasyonel gerçekleşmeli, aynı zamanda çevreye zarar vermeden ve onarım çalışmaları boyuna otopark işletimini asgari düzeyde etkileyecek biçimde yapılmalıdır.
Beton kazıma işleminin seçimi için bu işlemin etkinliği ve elde edilmesi istenen durum ile ilgili hedefler önemlidir. Bunun için yeterli bir yüzey gücü ve iyi ayarlanabilir, dengesiz olmayan bir kazıma derinliğinin elde edilmesi gerekir. Doğru bir sonuca varabilmek için işlem türü ile ilgili nihai kararı vermeden bina üzerinde mutlaka bir yüzey üstünde deneme yapılmalı ve üst yüzey çekme mukavemetinin de durumu da kontrol edilmelidir.
Diğer dikkat edilmesi gereken konular şunlardır:
· Beton kazıma işleminde açıkta kalan donatının azami ölçüde korunması,
Serpme maddesi emisyonunun türü ve miktarı (tozlu/çamurlu/sıvı),
Kullanılan cihaz kombinasyonunun işletme ağırlığı, özellikle beton yüzeyi kazılmış olan zayıf alanlarda kendiliğinden sürüş yapan veya araca monte edilen tertibatlar söz konusu ise.
Uygulama süreci için uzman bilirkişi tarafından malzeme kazıma derinliğinin açık bir şekilde tanımlanmış olması önemlidir. Eğer bununla ilgili kesin bilgiler verilemiyorsa, çalışmayı yapacak olan kişinin istenilen derinliğe ulaşabilmesi için başka somut olarak ölçü alabileceği açıklamalar (örn. üst donatı yüzeyine kadar) getirilmelidir. İnşaatta çalışan personelin karar veremeyecek olduğu durumlar için çalışma talimatlarında yer verilmemelidir. Bu gibi durumlarda sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğine dair uzman kişilere ne zaman danışılması gerektiği kesin talimatlarla belirtilmelidir. Örneğin donatı çeliklerinin sökülmesi gerektiği durumlarda veya taşıyıcı yapı parçalarının yakınında yıkım işlemleri yapılacağı zaman uzman kişilere başvurulmalı ve sürecin nasıl devam edeceği sorulmalıdır.
Çatlakların hangi kapsam dahilinde preslenmesi gerektiğine dair kararı yine ilgili uzman bilirkişinin vermesi gerekmektedir. Burada önemli olan hangi kriter çatlak genişliğinden sonra dolumun gerekli olup olmadığı değil, hangi çatlaklara ya da hangi çatlak uzunluklarına preslenme uygulanacağıdır. Gerektiğinde çalışma yapan kişiye ilgili yerler işaretlenerek karar vermede yardımcı olmak gerekir.
Daha sonra kenar profili ve boru bağlantılarını yenilenmiş betonun içine daha homojen ve sıkı bir şekilde bağlayabilmek için, derzler veya su tahliye sisteminin düzeltilmesi ya da yenilenmesi için yapılan ön hazırlık çalışmalarını daima tavan yüzeylerinin üst yüzey hazırlama çalışmaları ile birlikte yapılmasında fayda vardır.
Çok katlı otoparklar sadece istisnai durumlarda tamamıyla işletime kapatılabileceğinden toz, serpme malzemesi ve suya karşı önleyici koruma sadece binanın hassas olan yapı parçaları (gaz ve alüminyum) için değil, binanın çevresinde park eden araçları da koruma altına almalıdır. Kat başına yapılan onarım çalışmalarında sadece bakım ve onarım yapılan kat değil onun altında bulunan kat da kapatılmalıdır. Çünkü bu şekilde serpme ve püskürtme maddeleri daha iyi toplanır ve enine kesit olarak zayıf düşmüş tavan bölümleri gerektiğinde destekleyici önlemlerle sağlama alınabilir. Çok katlı otoparklarda kademeli olarak üstten aşağıya doğru bir çalışma işlemi yapılması uygun olmaktadır.
Beton kazıma işlemi için ve/veya açığa çıkarılmış işleme yüzeylerinin yıkanması için kullanılan su miktarını tasfiye ederken, kanalizasyona iletmeden önce mutlaka arıtılmak zorundadır. Bu konuda değerler birbirinden farklı olmakla birlikte bölgedeki yetkili merciler ile görüşmek gerekmektedir. Asgari bir önleyici tedbir olarak ortaya çıkan kirli suyun taşma fonksiyonlu çökeltme deposu konteynerine toplanması ve filtre malzemesi olarak saman balyası ile etkisinin artırılması mümkün olabilir. Yüksek alkali içerikli atık suların ph-değerinin azaltılması zorunluluğu karbon asiti ile etkisizleştirmeyi zorunlu hale getirebilir. Carbon asiti ile etkisizleştirme için sanayiden seyyar tesisler (kiralama usulü ile) temin edilebilir.
Beton kazıma işlemi ile ilgili iş süreçlerine nazaran beton düzeltme sistemlerinin montajı uygulama tekniklerinin akış planı ile ilgili daha az etkileşimlere sahiptir. Çünkü değişik bölgelerde dağınık olarak yer alan hasarların çoğu el işçiliği ile düzeltilmektedir. Eğer hasar boyutu duvar, sütun veya cephelerin geniş yüzeylerinde bir harç veya ince sıva atılmasını gerektiriyorsa o zaman amacına uygun olarak püskürtme biçiminde bir uygulama yapılması önceden düşünülmelidir.
Beton düzeltme tabakasının sızdırmazlığı ve çatlaklardan korunması zemin yüzeylerinin titiz bir kür işlemine bağlı olduğundan, bu çalışmalar çok dikkatli gerektirmektedir. Bu nedenle sadece kürün başlangıcı ve süresi değil, aynı zamanda türü de önceden belirlenmelidir (en iyisi folyo kaplama ile).
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.


2010-03-25