Başlangıç » Nedir » Otoparkların üst yüzeyin işlenmesi ve ilave koruma

Otoparkların üst yüzeyin işlenmesi ve ilave koruma

Posted by: Ne Nedir 25 Mart 2010 Yorum Yaz

Otoparkların üst yüzeyin işlenmesi ve ilave koruma Otopark
Araçlar aracılığı ile eritme tuzu şeklinde büyük miktarlarda rampalara ve park yüzeylerine nüfuz kloridler ve temizleme işlemi ile zor uzaklaştırılan ya da uzaklaştırılamayan kloridler beton kaplama ve donatı uygun olarak kullanılmış olsa dahi, özellikle hatalı noktalar ve çatlaklar üzerinden beton tavana ya da bağlantı parçalarına nüfuz ederek zamanından önce korozyon hasarlarına ve buna bağlı betonun patlamasına neden olmaktadır. Bu nedenle tüm enine kesit boyunca çatlak oluşumu muhtemel olan yapı parçaları klorid içerikli suya maruz kaldıklarında özel bir koruma gerektirir.
Boylu boyuna çatlak olmayan yatay yüzeylerde dahi klorid etkileri nedeniyle benzer hasarların görülmesi, klorid etkilerine karşı koruyucu özel önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Deneyimler özellikle üst donatının korozyon hasarlarından etkilendiğini ortaya koymuştur.
Bu durum üzerinde doğrudan sürüş yapılan beton tavanlarda geçerli olduğu gibi kaplaması ayrı bir işlemle gerçekleştirilen tabakalar için de geçerlidir. Bu kaplamalar tam anlamıyla sızdırmazlığı sağlayamıyorlar ve kloridlerin alt tabakaya sızmasına neden olmaktadır. Sızıntı gözle görülemediğinden ancak kaplamanın sökülmesi veya tavanda oluşan hasarın artık gözle görülebilir hale gelmesinden sonra fark edilebilmektedir.
Son yıllarda elde edilen tecrübeler elastik, sürekli yoğun ve çatlak önleyici kaplamaların betonu koruduğunu göstermiştir. Eritici tuz çözeltilerine maruz kalan park yüzeyi ve rampalarda bu nedenle daha önce açıklanan yapısal, beton özelliği ve uygulama tekniği önlemlerinin yanı sıra uygun bir kaplama sisteminin kullanılması öngörülmelidir. Bu üzerinden doğrudan sürüş yapılmayan çatı park yüzeyleri için de geçerlidir. Rampa ve dönemeç gibi yoğun sürüş olan bölgelerde bu esnek kaplama maddelerinde düzenli bir kontrol ve bakım gerektiren aşınma belirtileri meydana gelmektedir. Kaplamanın tam olarak etkinliğini yerine getirebilmesi için zemin derzleri, zemin su ızgaraları, kolon ve duvarlardaki bağlantıların en ince detayına kadar planlanması kaçınılmazdır.
Üst yüzeyin düzenlenmesi ve üst yüzeyin koruma tabakası ile kaplanması çalışmaları birbiri ile koordineli olarak yapılmalıdır. Betonun üst yüzeyi ihtiyaç duyulan yüzey kayganlığına bağlı olarak farklı işlemlerden geçirilebilir. Rampalar hariç, üzerinde sürüş yapılan alanların kayganlığı için 0,4 ile 0,7 mm büyüklüğünde kuvars kumu ile yapılan uygulama yeterlidir. Daha büyük taneli kum kullanılması tabaka kalınlığını artırır, park yüzeyinin temizliğini zorlaştırır ve yüzeydeki su tahliyesini engeller.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.2010-03-25