Başlangıç » Nedir » Özgül ısı

Özgül ısı

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Özgül ısı Isı Transferi
Sıcaklık ve ısı birbiriyle ilgilidir. Bir maddenin iç enerjisi artınca onun parçacıkları daha hızlı hareket eder. Parçacıkların kinetik enerji artışı, sıcaklıktaki artışla anlaşılır. Madde ısı kazanır. Bir madde ısı kaybederken, onu teşkil eden parçacıklar daha yavaş hareket etmeye başlar. Maddenin sıcaklığı da bu oranda azalır.
Özgül ısı (Cp), bir maddenin ısıyı soğurma (yutma) yeteneğidir. Özgül ısının birimi J/g°C’dir.
Örneğin, suyun özgül ısısı 4,18 J/g°C’dir. Bu değer, bir gram suyun sıcaklığını bir derece arttırmak için 4,18 jul'lük ısı enerjisi gerektiğini gösterir.
Farklı maddeler farklı özgül ısılara sahiptir. Demir için bu değer 0,45 J/g°C’dir. Yani, bir gram demirin sıcaklığını bir derece arttırmak için 0,5 jul 'lük ısı enerjisi gerekmektedir. Bazı maddelerin özgül ısıları Tablo 1'de gösterilmiştir.
Tablo1: Bazı yaygın maddelerin özgül ısıları ( J/g°C )
Özgül Isı
Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.2010-07-12
  • mesut

    kükürtün entalpi değeri veya Cp değeri hakkında bi bilginiz varsa paylaşabilir misiniz ?