Başlangıç » Nedir » Özürlü İşgücü (Özürlü İşgücüne Dahil Olan Özürlü Nüfus) nedir?

Özürlü İşgücü (Özürlü İşgücüne Dahil Olan Özürlü Nüfus) nedir?

Posted by: Ne Nedir 7 Şubat 2010 Yorum Yaz

Özürlü İşgücü (Özürlü İşgücüne Dahil Olan Özürlü Nüfus) nedir? Özel Eğitim
Bir ülkede fiilen çalışıp, üretici durumda bulunan, bir başka ifadeyle iktisadi faaliyete katılan özürlülerin yanında çalışmayan ve-fakat çalışma gücüne ve isteğine sahip oldukları için aktif bir biçimde iş arayan işsiz özürlülerdir. Özürlü işgücü, genelde 15–58 (60) yaş grubuna mensup, yani çalışma çağında olup, çalışma arzu ve değişik derecelerde çalışma ve iş yapma iktidarına sahip olan, geçerli ücret hadlerinde emeğini arz etmeye hazır durumdaki özürlülerdir. Özürlü işgücünü, çalışma çağındaki çalışan özürlü ve gayri iradi olarak çalışmayan özürlü (kayıtlı-resmi işsizler veya aktif işsizler) şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Özürlü işgücünün sayısal hacmi, çalışma çağındaki özürlü nüfus miktarından, çalışma arzu ve iktidarında olmayan özürlülerin çıkarılması ile bulunmaktadır. İşgücüne dahil olan özürlü nüfus grupları içinde özürlü işverenler, ücretli özürlüler, bağımsız çalışan özürlüler, özürlülerden yardımcı aile efradı ve işsiz özürlüler yer almaktadır. (Kaynak: Seyyar, Ali; Sosyal Siyaset Terimleri; İşgücü ve Özürlü gibi kavramlarından derlenmiş sentezli yeni kavramlar.)2010-02-07