Başlangıç » Nedir » Özürlülük Boyutları nedir?

Özürlülük Boyutları nedir?

Posted by: Ne Nedir 6 Mart 2010 Yorum Yaz

Özürlülük Boyutları nedir? Özel Eğitim
Özürlülüğün kişinin bedeni, bedeni fonksiyonu (yeterlilik-yetersizlik anlamında) ve sosyal çevre üzerindeki değişik derecelerdeki etkileridir. Dünya Sağlık Teşkilatı, 1980’de geliştirdiği ICIDH–10 kodlama sisteminde özürlülüğün boyutlarını üç ana kategoride sınıflandırmaktadır: 1.) Sakatlık (Impairment). 2.) Fonksiyonel Engellilik (Yetersizlik; Yetenek Bozukluğu) (Disability). 3.) Sosyal ve Çevresel Engellilik (Sosyal Yetersizlik; Çevresel Engelleme veya Dezavantajlılık) (Handicap).
Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 05/05/2010).


2010-03-06