Ne Nedir

Klor Nedir?

Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl.

Soğanlı Nedir?

İçinde soğan bulunan, içine soğan doğranmış olan, soğanla pişirilmiş olan.

Çerez Nedir?

Asıl yemekten sayılmayan, peynir, zeytin gibi yiyecekler.

Lobi Nedir?

Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan.

Oklava Nedir?

Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek.