Ne Nedir

Virgina Henderson'a göre hemşirelik nedir?

Hemşirelik mesleğine büyük katkıları olan Henderson, hemşireliği; “Hemşirenin yegane amacı, hasta olsun olmasın bireyin eğer yeterli gücü, arzusu veya bilgisi...

Hemşirelik kavramı

Hemşirelik, insan, çevre, sağlık/hastalık vb. kavramlar, hemşirelik disiplinini oluşturan bilimsel içerikte yer alan temel kavramlardır. Bir bilim ve sanat olarak...

“Anal” nedir?

Hititlerde yıllık olayların kayıtlarının tutulduğu belgelere Anal denir. Hitit hükümdarlarının tanrılarına hesap vermek amacıyla yazdıkları yıllıklardır. Hitit kralları Anallarda, yaptıkları...