Başlangıç » page 11

Duygulanım nedir?

11 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Kişilik duygularla örülüdür. Bireyin uyaranlara, olaylara, hatıralara, düşüncelere, duygusal tepki ile katılabilme yetisine duygulanım (affect) denir. Neşe, öfke, üzüntü, nefret, kin, sıkıntı ve benzeri şekillerde isim alırlar. Bunlar tabiî duygulard...

Atasözleri ile “Farklı kişilik” yaklaşımları

11 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Bireyler fizikî görünümlerinin yanısıra ve davranışlarıyla da birbirlerinden ayrılırlar. Yâni kalıtımla birlikte, çevreden gelen unsurlar, olaylar bireylerde farklılıklar meydana getirir. Kişisel farklılıkların sebepleri çok çeşitlidir. Sadece aynı k...

Atasözlerdeki inceliklerle kişilik ve kültür

11 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Bu iki kavramın ilişkisi üzerinde inceleme ve araştırma yapanlar, bireyin kişiliğinin teşekkülünde içinde bulunduğu kültürün tesirlerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca kültürün birey davranışlarını etkilediği de vurgulanmış ve her toplum kendi i...

Sullivan ve Fromm'a göre kişilik nedir?

10 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Türk atasözlerinde kişiliğin; bireydeki davranışlara ve ilişkilere bakılarak, uzun bir gözlem neticesinde değerlendirildiği yönünde ihtimaller kuvvetlidir ki, bu durum Sullivan'nın fikirleri doğrultusunda da yorumlanabilir. Çünkü Sullivan, kişil...

Kişilik ve bütünlük nasıl bir ikili?

10 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

İnsanın kişiliği söz konusu olunca bütünlüğü işe karışır. Yani kişiliği incelerken onu bir bütün içinde ele almak gerekir. Kalıtım, yetenekler, öğrendiklerinin ona özgü davranış biçimlerine nasıl tesir ettiğini incelemek zorunludur. Ancak böylece, bi...

Karakterli ve karaktersiz olmak nedir?

9 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Karaktersizlik ise; kötü huylu, yalancı, egoist, kibirliliktir. Ancak, nisbî/göreceli/izâfî olan iyi-kötü, güzel çirkin toplumdan topluma, bölgeden bölgeye, sınıftan sınıfa değişiklikler arz edebilir. Ali Ferşadoğlu16.09.2007 tarihinde  Yeni Asya Gaz...

Karakter nedir?

9 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Karakterli olmak; iyi, güzel, doğru yapmak, fedâkârlık ve başkalarını sevmek gibi olumlu hasletlerle bezenmek demektir. Kaynak:’nun ...