Ne Nedir

Emlak

Projeksiyon, Previzyon nedir?

İleriye ve izleyen senelere yönelik olarak yapılacak sayı, nüfus, miktar, parasal gelişmeler, niceliksel değişiklikleri tahmin ve belirlemede geride kalan veri,...

Emlak

Plankote nedir?

İnşaat mahallinde yapılacak olan hafriyatın yapımında yardımcı olacak röper noktalarının ve kotlarının bulunduğu kuşbakışı ölçekli planlardır. Kaynak: Prof. Dr. İlker...

Emlak

Özelge (İçtihat=Mukteza) nedir?

Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay gibi üst ve yetkili yargı organlarının bazı kişisel hak talebi, hak kaybı şikayetleri, açılmış davalar ve...

Emlak

Ortak girişim nedir?

Bazı ihalelerde iş birden fazla yükleniciye verilebilir. Yani ihale iki veya daha fazla yüklenicinin belli sözleşmeler çerçevesinde yapmış oldukları ortaklıklara...

Emlak

Onay (Tasdik) nedir?

Bir resmi uygulama işini, üst makam ya da yetkili organın onaması, imzalayıp, mühürleyip kabul ettiğini ve sorumluluğu üstlendiğini aynı evrak...

Emlak

Olur (Kabul) nedir?

Resmi uygulama işlerinde yapılması alt organlar tarafından tespit edilmiş ve önerilmiş, gerekli ve önemli ek işlemler, harcamalar ve değişikliklerin üst...

Emlak

Nefaset nedir?

Hatalı veya kusurlu imalatın kuruşlandırılması yapılarak güncel fiyatlarla ya da parça iş yapım özel fiyatlarıyla yüklenici hak edişlerinden kesilen para...

Emlak

Mülkiyetin gayrı ayni hak tesisi nedir?

Tapu kaydı ve nitelikleri belirli olan hazinenin özel mülkiyetindeki/devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mal üzerinde sükna hakkı hariç olmak...

Emlak

Muvafakatname nedir?

Bir kişinin kendi dışında bir başka özel ya da tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği özel...

Emlak

Mukayeseli keşif nedir?

1. ve 2. keşif göz önüne alınarak hazırlanır. Her iki keşif arasındaki fark belirlenir. Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı...