Ne Nedir

Kısa Pozisyon (Short Position) nedir?

Bir malı, menkul kıymeti veya vadeli işlem sözleşmesini satmaktır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi:...

Kapanış Fiyatı (Closing Price) nedir?

Bir seansta Borsa kaydına alınan (tescil edilen) en son işlemin fiyatıdır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi,...

Kamuyu Aydınlatma (Public Disclosure) nedir?

Sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla, sermaye...

İzahname (Prospectus) nedir?

Sermaye piyasası araçlarının ihracında ya da halka arzında ortaklıklarca halkı şirket ve hisse senetleri konularında bilgilendirmek amacıyla düzenlenmesi gereken belgedir....

İtfa (Redemption) nedir?

Tahvil ihraç planında belirlenen tarih ve miktarlarda anaparanın geri ödenmesidir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret...

İştirak (Participation) nedir?

Bir ortaklık ile işletme arasında, söz konusu ortaklığın yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağ yaratan, doğrudan...