Ne Nedir

Fizik

Louis de Broglie ve dalga mekaniği

Fransız teorik fizikçisi. Atom par­çacıklarının dalga özelliği taşıdığını kanıtlamış ve dalga mekaniğinin öncü­lerinden biri olmuştur. Kaynak: Doç. Dr. Mustafa Şenyel...

Fizik

De Broglie Varsayımı

Kuantum kuramının gelişmesinde 1924 yılında Fransız fizikçi L. de Broglie tarafın­dan ortaya atılan varsayımın da çok büyük önemi vardır. Bu...

Fizik

Foton ya da elektromagnetik dalga paketi

Işığın tanecikli modelinin başarısı foton kavramını destekleyen bir olgudur. Bu kav­ram ilk kez 1904 yılında A. Einstein tarafından kullanılmıştır. Foton...

Fizik

Albert Einstein ve görelilik teorisi

Albert Einstein: Almanya doğumlu ABD uyruklu fi­zikçi. 20. yüzyılın başların­da geliştirdiği özel ve genel görelilik teorileriyle Newton’dan sonra fizikte en...

Fizik

Kuantum teorisi ve Max Planck

Max Planck, Alman teorik fizikçisi. Enerjinin sürekli olmayıp, temel bir büyük­lüğün katları biçiminde kesikli olduğunu öne sü­ren “kuantum teorisi” ile...

Fizik

Klasik, mekanik ve kuantum arasındaki ilişki

Klasik mekaniğin maddeyi makroskobik bir yaklaşımla incelemesine karşın, kuan­tum mekanik kuram maddeyi mikroskobik bir yaklaşımla inceler. 20.Yüzyılın ba­şından itibaren atomların...

Çevre

Tür İçi ve Türler Arası İlişkiler Nedir?

Aynı türün bireyleri arasında erkek dişi ilişkileri, koloni oluşturma, grup küme ilişkileri ve rekabet şeklinde sınıflandırabileceğimiz ilişkiler söz konusudur. Erkek...