Ne Nedir

Bilişim

COBOL nedir?

Common Business Oriented Language. İş uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş İngilizce diline benzer programlama dili. Kaynak: Otomasyon dergisi.

Organizasyon

Ayrıntılı Denetim Rehberi (Audit Kits) nedir?

Kanada Sayıştay’ı uygulamasında denetimin belli yönlerine ilişkin ayrıntılı denetim prosedürleri, programları ve diğer araçları içermek üzere kullanılmaktadır. Ayrıntılı denetim rehberi,...

Organizasyon

Arka Plan Bilgi (Background Information) nedir?

Performans denetiminin planlanması için yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen çalışma teklifi ve ön çalışma raporunda üst yönetimin değerlendirme yapabilmesi için bilmesi...

Organizasyon

Anlamlılık (Significancy) nedir?

Ele alınan konunun, raporun okuyucusunun yargılarını ve kararlarını ne ölçüde etkilediğinin değerlendirilmesidir. Anlamlılık dört faktöre dayanır. Harcama ve gelirlerin hacmi,...

Organizasyon

Anket (Survey/Questionnaire) nedir?

Çok sayıda kişi ve kurumdan amaca uygun hazırlanan özel sorularla standardize bilgi toplamak için kullanılan yöntemdir. Performans denetiminde kullanılan kanıt...

Organizasyon

Analiz (Analysis) nedir?

Analiz, konunun, içeriğinin, anlamının ve eğilimlerinin daha açık anlaşılmasını sağlamak için denetim sırasında toplanan verilerin ve bilgilerin analizi yapılarak yeni...