Ne Nedir

Felsefe

Temellendirme nedir?

Bir düşüncenin, bir yargının, önermenin doğruluğunu gösterme, bu doğruluğun dayanaklarını gerekçelerini ortaya koyma demektir. Örneğin: Felsefede önermelerin yargıların deney ve...

Fizik

Kuantum mekanik kuramının temel postülaları

Kuantum mekanik kuramının temel postülalarından üç tanesinden ilki dalga fonksiyonuy­la, ikincisi işlemci ve gözlenebilirliklerle, üçüncüsü ise beklenen değerlerle ilgilidir. Kaynak:...

Fizik

Schrödinger dalga denklemi

1927 yılında E. Schrödinger, de Broglie dalgalarının dalga fonksiyonunu sağlamak zorunda olduğu kendi adıyla anılan bir denklem geliştirdi. Bu denklemin...

Fizik

Dalga fonksiyonu

Kuantum mekaniği, hareketli cisimlerle ilgilenir. Hareket durduğunda parçacığa eşlik eden dalganın dalga boyu sonsuz olacağından, ortada işlem yapacak sonlu kavram...

Fizik

Dalganın faz hızı ve grup hızı

Enerjinin yoğun olduğu dalga paketleri, dalganın faz hızından daha yavaş hareket ederler. İlerleyen bir dalganın faz hızı; eşitliği ile verilir....

Fizik

Dalga paketi nedir?

Farklı frekans, farklı şiddet ve farklı yayılma doğrultusuna sahip birden fazla dalga­nın uzayın bir noktasında girişimleri sonucu oluşan enerji paketine...