Ne Nedir

Fizik

Akustik

Akustik (Sesbilimi) sesi inceler. Bunlar arasında gürültüye yol açan titreşimlerin ve gürültünün kontrolü de vardır. Akustik ile uğraşan bilim adamları...

Siyaset

Kod kanun nedir?

Belirli bir alanda yeni baştan düzenleme yapan kanunları ifade eder. Örneğin Vatandaşlık Kanunu bir kod kanun iken, bu Kanun’da değişiklik...

Beslenme

Suların dezenfeksiyonu nedir?

Bir suyun içerdiği patojenik mikroorganizmaların elimine edilerek gü­venli içilecek duruma getirilmesine suların dezenfeksiyonu denir. Kısaca suların hastalık yapıcı ve kirlilik...