Ne Nedir

Coğrafya

Dünya’nın şekli ve boyutları

Üzerinde yaşadığımız ve her türlü ihtiyacımızı karşıladığımız Dünya’nın şekli hakkında birçok görüş ortaya çıkmıştır. Eski çağlarda Dünya’nın tepsi gibi dümdüz...

Coğrafya

Eğim hesaplama

Topografya haritaları üzerinde, iki nokta arasındaki eğim hesaplanabilir. Bu hesabı yapabilmek için; iki nokta arasındaki yükselti farkını, aynı noktalar arasındaki...

Coğrafya

Eş yükselti eğrileri (izohips) yöntemi

Deniz yüzeyinden aynı yükselti değerlerine sahip noktaları birleştirerek oluşturulan kapalı eğrilerle gösterilmesidir. Topografya ve fiziki haritalarda yüzey şekilleri çoğunlukla, eş...

Coğrafya

Renklendirme yöntemi

Fiziki haritalarda yükselti basamaklarını gösterebilmek için renklendirme yöntemi kullanılır. Genel kullanım olarak renkler deniz kıyısında koyu yeşilden başlar. Yükselti arttıkça...

Coğrafya

Tarama yöntemi

Bu yöntemle, yükselti basamaklarının araları tarama yapılarak çizilir. Eğimin fazla olduğu yerler daha sık ve kalın çizgilerle taranır, eğim azaldıkça...

Coğrafya

Gölgelendirme yöntemi

Bu yöntemle yapılan haritalarda, ışığın belli bir açıyla yer şekilleri üzerine geldiği kabul edilir. Düz yerler aydınlık, eğimli yerler gölge...

Coğrafya

Kabartma yöntemi

Bu yöntemle yer şekilleri bir ölçek dahilinde küçültülür. Yükselti basamaklarına göre renklendirilir. Maket haline getirilir. Bu yöntemin maliyeti yüksek, yapımı...

Coğrafya

Haritalarda yüzey şekillerinin gösterilmesi

Yeryüzü şekilleri olan kabartıları, çukurlukları ve düzlükleri haritalar üzerinde gösterebilmek için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar; Kabartma yöntemi Gölgelendirme yöntemi Tarama...

Coğrafya

Çizgi (Grafik) ölçek nedir?

Küçültme oranının bir çizgi şeklinde gösterilmesidir. Grafik ölçekte birim metre ya da kilometre olarak gösterilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde...